Kształcenie na odległość

Aktualności

Konferencja "Uniwersytet Wirtualny" 2012

Konferencja "Uniwersytet Wirtualny" 2012

W dniach 13–15 czerwca 2012 r. odbędzie się już XII edycja Konferencji „Uniwersytet Wirtualny - model, narzędzia, praktyka”. W roku 2012 tematem przewodnim Konferencji VU'2012 jest: E-edukacja kształtuje współczesną edukację.

Tematyka konferencji związana jest z szeroko pojętą edukacją wykorzystującą Internet, techniki multimedialne, narzedzia informatyki i telekomunikacji. W szczególności będą to:

 • Wirtualizacja kształcenia i nowe trendy w e-edukacji;
 • Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy e-edukacji;
 • Metodyka e-nauczania, kryteria oceny efektów nauczania przez Internet;
 • Technologie informacyjne, multimedia i Internet w edukacji;
 • Otwarte zasoby edukacyjne - nowa idea XXI wieku;
 • E-nauczanie w kształceniu przez całe życie;
 • Kształcenie kadr do e-edukacji;
 • Laboratorium wirtualne;
 • Platformy edukacyjne;
 • Web 2.0 w procesie powstawania Edukacji 2.0
 • oraz inne aspekty wykorzystania technik e-edukacji.

Konferencja VU jest coroczną imprezą organizowaną przez konsorcjum czterech uczelni:

 • Politechniki Warszawskiej,
 • Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,
 • Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.

W tym roku gospodarzem Konferencji jest Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej. Opiekę merytoryczną nad Konferencją sprawuje Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej.

Więcej o konferencji można dowiedzieć się pod adresem http://vu2012.okno.pw.edu.pl/index.php.

Dodaj temat do forum