Kształcenie na odległość

Aktualności

Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym - konferencja

Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym - konferencja

Katedra Dydaktyki i Mediów w Edukacji Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK zaprasza do udziału w XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym", która odbędzie się w Toruniu w dniach 10–11 maja 2012 roku na Wydziale Nauk Pedagogicznych. Przedmiotem zainteresowania podczas tegorocznej konferencji jest edukacja medialna, jej rola, funkcje oraz sposoby jej wdrażania do procesu nauczania-uczenia się. Spotkanie to będzie również okazją do dyskusji nad obecną sytuacją edukacji medialnej oraz nowymi wyzwaniami.

W trakcie Konferencji poruszane będą następujące zagadnienia:

 1. Psychospołeczne aspekty mediów.
 2. Przestępczość i szkodliwe treści w Sieci.
 3. Internet jako narzędzie (psycho)manipulacji.
 4. Edukacja wobec zagrożeń technologii informacyjnych.
 5. Edukacja na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Sieci.
 6. Rodzice wobec zagrożeń medialnych.
 7. Cyfrowy świat dziecka – nowe obszary badawcze.
 8. Doświadczenia w zakresie metodyki nauczania-uczenia się telematycznego – zagadnienia doboru treści, metody, dostrzegalne skutki (pozytywne i negatywne).
 9. Pedagogiczne pytania o modele kształcenia telematycznego, podstawy aksjologiczne, kanony, obowiązkowa edukacja, swobodne kształcenie się, granice odpowiedzialności, pytania o odpowiedzialność indywidualną i wspólnotową.
 10. Komputerowa diagnostyka i terapia pedagogiczna. Cele, kierunki działań, przyszłość.
 11. Pedagogika wobec wyzwań XXI wieku – badania i analizy.
 12. Rola nowych technologii w edukacji (multimedia edukacyjne, interaktywne narzędzia edukacyjne, serwery edukacyjne, innowacje w edukacji) – przykłady dobrej praktyki.
 13. Edukacja medialna i informatyczna w szkole, na studiach, w kształceniu dorosłych.
 14. Ponowoczesne style edukacji medialnej i ich związek z typami osobowości nauczycieli.

Szczegóły dotyczące Konferencji znaleźć można pod adresem: http://www.pedagogika.umk.pl/ztk/XI%20konf/index.html

Przedsięwzięcie organizuje Katedra Dydaktyki i Mediów w Edukacji Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK przy współpracy z: Wyższą Szkołą Pedagogiczną ZNP w Warszawie, Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku, Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku, Wydawnictwem Adam Marszałek i Ogólnopolską Szkołą Informatyczną – OSI CompuTrain.

Dodaj temat do forum