Kształcenie na odległość

Aktualności

Konferencja „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość”

Konferencja „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość”

W dniach 15–16 października 2012 r. odbędzie się w Cieszynie kolejna edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość”. Tematem tegorocznej konferencji jest „E-learning dla potrzeb społecznych”.

Szczegółowe obszary tematyczne to:

 1. Społeczne, psychologiczne, etyczne i prawne aspekty nauczania na odległość:
  • e-learning w kształceniu osób niepełnosprawnych;
  • społeczne, kulturowe i prawne aspekty nauczania na odległość;
  • psychologiczne i etyczne aspekty nauczania na odległość;
  • elacje nauczyciel-uczeń i uczeń-uczeń w nauczaniu na odległość;
 2. E-learning w rozwoju kompetencji kluczowych:
  • kompetencje kluczowe w społeczeństwie wiedzy;
  • wykorzystanie e-learningu w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i studentów;
  • przygotowanie nauczycieli do rozwoju kompetencji kluczowych uczących się z wykorzystaniem e-learningu;
 3. Teoretyczne, metodyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość:
  • teoretyczne i metodyczne aspekty nauczania na odległość;
  • przykłady dobrej praktyki nauczania na odległość;
  • nauczanie na odległość w nauczaniu przedmiotów humanistycznych;
  • nauczanie na odległość przedmiotów ścisłych.
 4. Multimedia w nauczaniu na odległość:
  • środki multimedialne w nauczaniu na odległość;
  • narzędzia multimedialne w nauczaniu na odległość;
  • dydaktyczne zasoby multimedialne;
  • opracowanie videotutoriali.
 5. E-learning w kształceniu ustawicznym:
  • informatyczne przygotowanie przyszłych i czynnych nauczycieli w zakresie nauczania na odległość;
  • kompetencje nauczycieli i uczniów w zakresie nauczania na odległość;
  • kształcenie przez całe życie, wspomagane e-learningiem;
 6. Inne alternatywne metody, formy i technologii nauczania na odległość:
  • symulacje, modele w nauczaniu na odległość;
  • praca zespołowa w nauczaniu na odległość;
  • systemy informatyczne nauczania na odległość;
  • m-learning.

W ramach konferencji zaplanowane także Warsztaty: „Nowe możliwości dla ucznia i nauczyciela w Moodle 2.2”, „Uruchomienie i zarządzanie portalem edukacyjnym na podstawie CMS Drupal”.

Konferencja organizowana jest przez Uniwersytet  Śląski w Katowicach (Polska), Uniwersytet Ostrawski (Republika Czeska), Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), Uniwersytet Śląski w Opavie (Republika Czeska), Constantine the Philosopher University in Nitra (Słowacja).

Inne informacje dotyczące konferencji można znaleźć na internetowej stronie konferencji, dostępnej pod adresem http://www.dlcc.us.edu.pl

Dodaj temat do forum