Kształcenie na odległość

Aktualności

World Conference on Computers in Education

World Conference on Computers in Education

W dniach 2–5 lipca 2013 roku odbędzie się w Toruniu dziesiąta, jubileuszowa edycja międzynarodowej Konferencji WCCE. Temat przewodni spotkania brzmi: „uczyć się będąc połączonym” (learning while we are connected) – celem dyskusji jest znalezienie sposobów na nakłonienie uczniów spędzających wiele czasu w internecie, do wykorzystywania go do dalszego kształcenia.

Ostatni dzień konferencji, tzw. Dzień Narodowy, będzie również początkiem kolejnej konferencji pt. "Informatyka w edukacji" skupiającej się na lokalnych uwarunkowaniach tej tematyki (5–7 lipca 2013 r.).

Serdecznie zapraszamy do udziału. Szczegóły na stronie organizatora: http://wcce2013.umk.pl/

Dodaj temat do forum