Kształcenie na odległość

Aktualności

Konferencja "e-edukacja.net"

Konferencja "e-edukacja.net"

Już 22 listopada odbędzie się IX ogólnopolska konferencja pt. "Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym" (www.e-edukacja.net). To środowiskowe spotkanie tradycyjnie organizowane jest przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.

Gospodarzem konferencji będzie w tym roku Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Proponowana przez Gospodarzy tematyka to:

  • wartość dodana e-learningu – jak ją wykorzystać,
  • otwarte uniwersyteckie kursy internetowe,
  • e-podręczniki – koncepcje i praktyka,
  • narzędzia współczesnej edukacji,
  • jakość dydaktyki i badań w e-learningu,
  • internet społecznościowy a edukacja.

Udział w konferencji jest jak zwykle bezpłatny.
Szczegóły na stronie organizatora: http://www.e-edukacja.net

Dodaj temat do forum