Kształcenie na odległość

Aktualności

Konferencja "Edu IT - nowoczesne technologie dla szkół"

Konferencja "Edu IT - nowoczesne technologie dla szkół"

Już 22 stycznia 2013 w Warszawie odbędzie się bezpłatna konferencja "Edu IT - nowoczesne technologie dla szkół". Konferencja ma na celu skupienie się na obecnych i nowoczesnych trendach w edukacji, dostępnych zasobach, wyjątkowo dobrych praktykach edukacyjnych oraz wizji ich przyszłego rozwoju. Konferencja adresowana jest m.in do dyrektorów szkół niższego szczebla (podstawówka, gimnazjum, szkoła średnia), kierowników pracowni informatycznych, nauczycieli, reprezentantów samorządu odpowiedzialnych za oświatę, przedstawicieli ośrodków doskonalenia nauczycieli, stowarzyszeń rodziców w szkole.

Proponowane przez Organizatorów zagadnienia to:

 • ICT w edukacji;
 • mobilny dziennik elektroniczny oraz dziennik elektroniczny on-line;
 • nowoczesna pracownia interaktywna (tablice interaktywne, mapy interaktywne, tablety interaktywne, materiały na tablice interaktywne, piloty do testów);
 • nowoczesna pracownia multimedialna (sprzęt audio-video; projektory multimedialne, wizualizery, ekrany projekcyjne, monitory dotykowe LCD oraz LED);
 • programy edukacyjne;
 • cyfrowa szkoła;
 • e-nauczanie;
 • e-podręcznik/elektroniczny podręcznik;
 • e-learning;
 • zasoby edukacyjne oraz urządzenia komunikacyjne;
 • innowacyjne pracownie komputerowe (sprzęt oraz oprogramowanie);
 • rozwiązania wspomagające pracę nauczycieli;
 • zarządzanie serwerami oraz bezpieczeństwem w sieci;
 • oprogramowanie wykorzystywane w salach lekcyjnych;
 • wyposażenie pracowni językowych;
 • systemy informatyczne wspierające pracę sekretariatu;
 • informatyzacja w świetle prawa;
 • trendy w nowoczesnej edukacji.

Szczegóły na stronie organizatora: http://www.pureconferences.pl/kalendarium/konferencje/83-k22-01-2013

Proponowane zagadnienia:
 • ICT w edukacji;
 • mobilny dziennik elektroniczny oraz dziennik elektroniczny on-line;
 • nowoczesna pracownia interaktywna (tablice interaktywne, mapy interaktywne, tablety interaktywne, materiały na tablice interaktywne, piloty do testów);
 • nowoczesna pracownia multimedialna (sprzęt audio-video; projektory multimedialne, wizualizery, ekrany projekcyjne, monitory dotykowe LCD oraz LED);
 • programy edukacyjne;
 • cyfrowa szkoła;
 • e-nauczanie;
 • e-podręcznik/elektroniczny podręcznik;
 • e-learning;
 • zasoby edukacyjne oraz urządzenia komunikacyjne;
 • innowacyjne pracownie komputerowe (sprzęt oraz oprogramowanie);
 • rozwiązania wspomagające pracę nauczycieli;
 • zarządzanie serwerami oraz bezpieczeństwem w sieci;
 • oprogramowanie wykorzystywane w salach lekcyjnych;
 • wyposażenie pracowni językowych;
 • systemy informatyczne wspierające pracę sekretariatu;
 • informatyzacja w świetle prawa;
 • trendy w nowoczesnej edukacji.

Dodaj temat do forum