Kształcenie na odległość

Aktualności

„Otwórz się” – szkolenie z praw autorskich i wolnych licencji

„Otwórz się” – szkolenie z praw autorskich i wolnych licencji

Koło Otwartych Technik Informacyjnych i Komputerowych Politechniki Warszawskiej oraz Fundacja Nowoczesna Polska zapraszają na „Otwórz się” – szkolenie z praw autorskich i wolnych licencji w ramach projektu „Prawo Kultury”.

Szkolenie będzie przeprowadzone w formie wykładu i będzie złożone z dwóch bloków tematycznych. W ramach pierwszego z nich słuchacze będą mogli zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi obowiązujących w Polsce praw autorskich: identyfikacja przedmiotu praw autorskich, różnice między prawami osobistymi i majątkowymi, definicja domeny publicznej, ramy dozwolonego użytku i charakterystyka działalności organizacji zbiorowego zarządzania. W drugiej części szkolenia słuchacze dowiedzą się, między innymi, czym są utwory zależne, jak działa copyleft i czym charakteryzują się wolne licencje.

Kiedy: 19.01.2013 (sobota)
Gdzie: Warszawa, ul. Koszykowa 75, Gmach Elektrotechniki, Audytorium Elektrotechniki

Szczegóły programu i rejestracja na stronie organizatora: http://prawokultury.pl/newsy/szkolenie-z-prawa-autorskiego-i-wolnych-licencji/

Dodaj temat do forum