Kształcenie na odległość

Aktualności

Konferencja "WWW.Człowiek w cyberprzestrzeni"

Konferencja "WWW.Człowiek w cyberprzestrzeni"

W dniach 12–13 marca 2013 r. w Dąbrowie Górniczej odbędzie się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "WWW.Człowiek w cyberprzestrzeni". Przedmiotem rozważań będą zagadnienia związane z funkcjonowaniem współczesnego człowieka w wirtualnej przestrzeni, na wszystkich etapach jego życia i rozwoju.

Celem konferencji jest określenie obszarów, zasad i metod korzystania z multimediów we współczesnym środowisku edukacyjnym i wychowawczym oraz przedstawienie możliwości i problemów związanych z miejscem i rolą mediów elektronicznych w społeczeństwie.

Do uczestnictwa organizatorzy zapraszają pracowników naukowych, pedagogów i psychologów szkolnych, nauczycieli, wychowawców, rodziców i opiekunów, przedstawicieli instytucji oświatowych oraz osoby reprezentujące organizacje zajmujące się tą problematyką.

Dla nauczycieli i studentów koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 30 zł.

Szczegóły na stronie organizatora: http://www.wsb.edu.pl/cyberprzestrzen2013

Dodaj temat do forum