Kształcenie na odległość

Aktualności

Konferencja "Cyberedukacja"

Konferencja "Cyberedukacja"

Już 11 marca 2013 odbędzie się w Warszawie V Konferencja "Cyberedukacja. Wychowanie i edukacja w cyberprzestrzeni - szanse i zagrożenia". Referatom towarzyszyć będą również warsztaty z zakresu obsługi platformy Moodle, wykorzystania tablicy interaktywnej i tabletów w szkole oraz pracy z e-podręcznikami. Udział w konferencji jest bezpłatny. Szczegóły dostępne są na stronie organizatora: http://cyberedukacja.pl

Dodaj temat do forum