Kształcenie na odległość

Aktualności

Konferencja "Uniwersytet Wirtualny 2013"

Konferencja "Uniwersytet Wirtualny 2013"

Już po raz trzynasty odbędzie się w Warszawie konferencja z cyklu „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka”. Konferencja odbywa się w ramach porozumienia czterech uczelni: Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. W roku 2013 będzie organizowana przez Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych. Konferencja odbędzie się w dniach 19-21 czerwca 2013.

Konferencja podejmie, jak co roku, najważniejsze zagadnienia e-edukacji we wszystkich obszarach i we wszystkich modelach. W szczególności będą to:

 • nowe trendy w e-edukacji w Polsce, Europie i na świecie,
 • e-nauczanie w szkołach, uczelniach i firmach,
 • e-edukacja w kształceniu osób niepełnosprawnych,
 • metodyka e-nauczania konkretnych przedmiotów,
 • kryteria jakości e-edukacji,
 • kształcenie kadr dla e-edukacji,
 • socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne aspekty kształcenia na odległość,
 • portale edukacyjne, platformy e-nauczania, laboratoria wirtualne,
 • otwarte zasoby i kursy w Internecie,
 • zastosowania multimediów w edukacji,
 • rola technologii internetowych w kształceniu ustawicznym i uczeniu się przez całe życie,
 • zarządzanie wiedzą w uczelni przy użyciu środków elektronicznych.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału:

 • pracowników uczelni i szkół zainteresowanych nowymi technologiami w edukacji,
 • specjalistów korporacji i firm zajmujących się prowadzeniem szkoleń dla pracowników,
 • specjalistów firm produkujących i sprzedających narzędzia do budowy portali edukacyjnych,
 • specjalistów firm produkujących i sprzedających oprogramowanie i sprzęt wspomagający projektowanie wirtualnych laboratoriów,
 • dziennikarzy i publicystów zainteresowanych nowymi technologiami w edukacji w szczególności kształceniem na odległość,
 • wszystkich zainteresowanych zastosowaniami Internetu i multimediów w edukacji.

Opiekę merytoryczną nad Konferencją sprawuje Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej.

Szczegóły na stronie organizatora: http://vu.pjwstk.edu.pl

Dodaj temat do forum