Kształcenie na odległość

Aktualności

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość”

W dniach 14–15 października 2013 r. w Cieszynie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość”, zorganizowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska), Uniwersytet Ostrawski (Republika Czeska), Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), Uniwersytet Śląski w Opavie (Republika Czeska), Constantine the Philosopher University in Nitra (Słowacja). Tematem przewodnim tegorocznej konferencji jest "E-learning & Lifelong Learning".

Tematyka konferencji obejmuje następujące działy tematyczne:

1) E-learning w kształceniu ustawicznym:
- informatyczne przygotowanie przyszłych i czynnych nauczycieli w zakresie nauczania na odległość;
- kompetencje nauczycieli i uczniów w zakresie nauczania na odległość;
- kształcenie przez całe życie, wspomagane e-learningiem;
2) E-learning w rozwoju kompetencji kluczowych:
- kompetencje kluczowe w społeczeństwie wiedzy;
- wykorzystanie e-learningu w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i studentów;
- przygotowanie nauczycieli do rozwoju kompetencji kluczowych uczących się z wykorzystaniem e-learningu;
3) Teoretyczne, metodyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość:
- teoretyczne i metodyczne aspekty nauczania na odległość;
- przykłady dobrej praktyki nauczania na odległość;
- e-learning w nauczniu języków obcych i innych przedmiotów humanistycznych;
- nauczanie na odległość przedmiotów ścisłych.
4) Multimedia w nauczaniu na odległość:
- środki multimedialne w nauczaniu na odległość;
- narzędzia multimedialne w nauczaniu na odległość;
- dydaktyczne zasoby multimedialne;
- opracowanie videotutoriali.
5) Społeczne, psychologiczne, etyczne i prawne aspekty nauczania na odległość:
- e-learning w kształceniu osób niepełnosprawnych;
- społeczne, kulturowe i prawne aspekty nauczania na odległość;
- psychologiczne i etyczne aspekty nauczania na odległość;
- relacje nauczyciel-uczeń i uczeń-uczeń w nauczaniu na odległość;
6) Inne alternatywne metody, formy i technologii nauczania na odległość:
- symulacje, modele w nauczaniu na odległość;
- praca zespołowa w nauczaniu na odległość;
- systemy informatyczne nauczania na odległość;
- m-learning.

Szczegóły i rejestracja na stronie Konferencji: http://www.dlcc.us.edu.pl

Dodaj temat do forum