Kształcenie na odległość

Aktualności

Rozpoczęły się konsultacje w zakresie wdrażania KNO w placówce

Rozpoczęły się konsultacje w zakresie wdrażania KNO w placówce

Rozpoczęliśmy długo zapowiadany cykl 750 konsultacji w szkołach zawodowych oraz placówkach kształcenia ustawicznego i praktycznego. W konsultacjach weźmie udział ok. 80 zainteresowanych szkół i placówek. Do realizacji zadania przygotowani zostali regionalni promotorzy (50 osób), których zadaniem będzie wsparcie szkół we wdrożeniu kształcenia na odległość do praktyki szkolnej. Promotorami kształcenia na odległość zostali przedstawiciele środowiska kształcenia zawodowego i ustawicznego, wyróżniający się doświadczeniem i wysokimi umiejętnościami w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu dorosłych i młodzieży.

W ramach konsultacji szkoły zostaną kompleksowo przygotowane do wdrażania KNO. Zakres konsultacji obejmie aspekty organizacyjno-prawne, dydaktyczne, a także techniczne, w tym instalację platformy Moodle. Doświadczenia z cyklu szkoleń „Doskonalenie kadry KNO” potwierdziły, że aby w szkole skutecznie wdrażać kształcenie na odległość, konieczne jest udzielenie wsparcia zarówno kadrze zarządzającej, dydaktycznej, jak i technicznej placówki.

Każda szkoła, biorąca udział w projekcie, będzie mogła skorzystać z 11 kilkugodzinnych konsultacji. Uczestnicy konsultacji dla kadry zarządzającej otrzymają praktyczne informacje dotyczące obowiązujących aktów prawnych w zakresie wdrażania KNO w formach pozaszkolnych, a także dowiedzą się, jak skutecznie przygotować plan wdrożenia KNO w szkole i jak skutecznie nim zarządzać. Konsultacje dla kadry dydaktycznej placówki skupią się na szkoleniach uczestników z obsługi platformy Moodle oraz z wykorzystania przygotowanych w projekcie kursów e-learningowych do celów realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Dydaktykom przedstawione zostaną również możliwe sposoby wspierania kształcenia tradycyjnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Konsultacje techniczne będą natomiast dotyczyły instalacji dedykowanej szkole platformy Moodle. Ich celem będzie też przygotowanie pracownika placówki do administrowania platformą. Na platformach zostaną zaimplementowane szkolne kursy do kwalifikacji, w której szkoła prowadzi lub planuje prowadzić kwalifikacyjny kurs zawodowy.

Wyrażamy wielką nadzieję, że podejmowane przez nas działania przyczynią się do sprawnego wdrażania KNO w szkołach zawodowych i centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Dodaj temat do forum