Aktualności

Zapraszamy na konferencje Projektu KNO!

Zapraszamy na konferencje Projektu KNO!

Serdecznie zapraszamy na serię konferencji pt. "Kształcenie na odległość w kształceniu ustawicznym", organizowaną przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Konferencje będą organizowane w wielu miastach i w wielu terminach, tak by każdy zainteresowany miał okazję, by wziąć udział w wydarzeniu.

Podczas konferencji zostaną przedstawione m.in:

  • rezultaty projektu systemowego realizowanego przez KOWEZiU z zakresu kształcenia na odległość,
  • podstawy prawne organizacji procesu kształcenia na odległość w kształceniu ustawicznym w formach pozaszkolnych,
  • działań prowadzone w KOWEZiU w ramach pozostałych projektów systemowych oraz zadań statutowych,
  • przedstawione regionalne doświadczenia w zakresie kształcenia na odległość,
  • omówione wyniki monitorowania wdrażania PPKZ,
  • zadania, cele i środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy Państwa do aktywnego udziału. Szczegóły (w tym miejsca, terminy, informacje o rejestracji) znajdą Państwo na stronie internetowej www.knokonferencje.pl.

Uprzejmie informujemy, że konferencja jest całkowicie bezpłatna. Podczas konferencji organizatorzy przewidzieli posiłek w postaci lunchu i przerw kawowych.

O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

(Olsztyn, Rzeszów, Gdańsk), reszta sukcesywnie będzie się pojawiać.

Dodaj temat do forum