Kształcenie na odległość

Aktualności

Relacja z warsztatów

Relacja z warsztatów

Od 18 października trwają konsultacje społeczne na temat modelu wdrożenia kształcenia na odległość w kształceniu zawodowym i ustawicznym. Odbyło się już 8 warsztatów (Gdańsk, Olsztyn, Poznań, Bydgoszcz, Lublin, Łódź, Katowice, Rzeszów), w których łącznie wzięło udział ok. 300 osób. Nasze zaproszenie przyjęli dyrektorzy szkół i placówek kształcenia ustawicznego, nauczyciele, a także przedstawiciele Kuratoriów Oświaty oraz organów prowadzących.

W czasie zajęć warsztatowych udało się wypracować bogaty zbiór rekomendacji, które będą mieć bezpośredni wpływ na ostateczny kształt modelu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez cale życie.

Wszystkim uczestnikom warsztatów dziękujemy za entuzjazm i włożoną pracę!

Dodaj temat do forum