Kształcenie na odległość

Aktualności

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Zakończone zostały konsultacje społeczne, w czasie których wypracowane zostały rekomendacje dotyczące wdrożenia i funkcjonowania kształcenia na odległość w kształceniu zawodowym ustawicznym. W warsztatach wzięli udział nauczyciele i dyrektorzy szkół i placówek kształcenia ustawicznego oraz przedstawiciele organów prowadzących i organów nadzorujących.

Zebrane w czasie konsultacji opinie uczestników warsztatów opracowane zostaną w formie raportu, który udostępniony zostanie na stronie projektu. Rekomendacje dotyczą takich aspektów kształcenia na odległość, jak:

  • projektowanie zajęć na odległość,
  • przygotowanie materiałów dydaktycznych,
  • doradztwo, wsparcie i doskonalenie kadr w obszarze kształcenia na odległość,
  • zapewnianie jakości,
  • organizacja kształcenia na odległość w szkole,
  • rozwiązania prawne,
  • finansowanie.

Warsztaty odbyły się w 9 miastach, wzięło w nich udział łącznie 343 uczestników.

Dodaj temat do forum