Kształcenie na odległość

Aktualności

Zaproszenie na konferencję!

Zaproszenie na konferencję!

Uprzejmie informujemy, że w dniach 29–30 sierpnia 2011 roku w Warszawie planowana jest konferencja „Uczenie się przez całe życie wyznacznikiem przemian w systemie oświaty”. Mając na uwadze fakt, iż proponowany przez nas termin jest tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego i zdajemy sobie sprawę z Państwa obciążenia w tym czasie, pragniemy już teraz poinformować Państwa o konferencji.

Do udziału w spotkaniu serdecznie zapraszamy dyrektorów CKU i CKP. Głównym celem konferencji będzie prezentacja najważniejszych kierunków przemian w systemie oświaty oraz działań wspierających te zmiany, realizowanych z udziałem projektów systemowych.

Podczas pierwszego dnia konferencji zostaną omówione założenia reformy systemu oświaty oraz zaprezentowane zostaną projekty systemowe: „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego”, „Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej”, „System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”, „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość” oraz „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”.

Drugiego dnia zapraszamy do dyskusji nad problemami kształcenia zawodowego i ustawicznego. Chcielibyśmy zapoznać Państwa zarówno z tematyką dobrego tworzenia programów nauczania dla zawodu jak i z wyzwaniami stojącymi przed poradnictwem edukacyjno-zawodowym. Do poruszanych tematów pragniemy dodać także zagadnienia takie jak „Zmiany projektowane w kształceniu zawodowym i ustawicznym” czy „KRK dla uczenia się przez całe życie – założenia, perspektywy”.

Mamy nadzieję, że tematyka konferencji spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Udział w konferencji jest bezpłatny, rekrutacja rozpocznie się w połowie lipca. Zachęcamy do śledzenia naszej strony, gdzie już wkrótce pojawi się więcej informacji.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji.

Dodaj temat do forum