Kształcenie na odległość

Aktualności

Diagnoza stanu kształcenia na odległość − raport z badania

Diagnoza stanu kształcenia na odległość − raport z badania

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu z badania "Diagnoza stanu kształcenia na odległość w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej". Celem badania było poznanie doświadczeń wybranych krajów europejskich w zakresie kształcenia na odległość i e-learningu stosowanych w ramach systemów edukacyjnych danych krajów. Analizą objęta została Polska oraz siedem innych krajów: Estonia, Francja, Finlandia, Niemcy, Hiszpania, Holandia oraz Wielka Brytania.

Raport omawia następujące zagadnienia związane z kształceniem na odległość:

  1. Obowiązujące w krajach UE regulacje prawne,
  2. Stosowane rozwiązania modelowe i standardy,
  3. Systemy zapewnienia jakości i akredytacji,
  4. Rozwiązania sprzyjające szkoleniu nauczycieli,
  5. Funkcjonujące modele organizacyjne,
  6. Istniejąca infrastruktura i stosowane technologie informatyczne i komunikacyjne (tzw. ICT — Information and Communication Technologies).

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z przedstawionymi w dokumencie wnioskami, które mogą być wykorzystane przy ukierunkowaniu rozwoju kształcenia na odległość w ramach polskiego systemu oświaty ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kształcenia zawodowego.

Raport, opracowany przez Demos Polska, dostępny jest obecnie w angielskiej wersji językowej. Publikacji w języku polskim należy spodziewać się w maju bieżącego roku.

Pobierz raport z badania

Dodaj temat do forum