Kształcenie na odległość

Aktualności

Relacja z konferencji

Relacja z konferencji

W dniach 29—30 sierpnia 2011 roku w warszawskim Hotelu Novotel Airport odbyła się Konferencja „Uczenie się przez całe życie wyznacznikiem przemian w systemie oświaty”. Celem spotkania była prezentacja głównych przemian w systemie oświaty oraz działań wspierających te zmiany, realizowanych z udziałem projektów systemowych.

Otwarciem konferencji było przedstawienie przez reprezentantów Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwo Edukacji Narodowej − Jacka Falkowskiego i Jadwigi Parady, założeń modernizacji systemu oświaty oraz zmian projektowanych w kształceniu zawodowym.

Podczas pierwszego dnia konferencji zaprezentowane zostały projekty realizowane przez KOWEZiU:

  1. Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego – Maria Suliga. Podczas tej prezentacji skupiono się na grupowaniu zawodów oraz wyodrębnianiu kwalifikacji.
  2. Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej. W swoim wystąpieniu Olga Sulkowska największy nacisk kładła na zagadnienia związane z pilotażem.
  3. System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego – Nina Jania, Elżbieta Gonciarz. Głównym tematem prelekcji były konsultacje w szkołach wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego.
  4. Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie. Wojciech Myka i Waldemar Czechowski zaprezentowali wyniku badań dotyczące potrzeb dyrektorów i nauczycieli w zakresie kształcenia na odległość.
  5. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Emilia Maciejewska i Andrzej Kruszewski w oparciu o wyniki badań, przedstawili diagnozę stanu kształcenia zawodowego w Polsce.

Wszystkie prezentacje dostępne są na stronie www.konferencjakoweziu.org.pl.

Drugiego dnia konferencji Stanisław Drzażdżewski, Radca Generalny MEN, przedstawił perspektywę uczenia się przez całe życie. Następnie została przedstawiona PRK przez dr Agnieszkę Chłoń-Domińczak. Po wystąpieniu przedstawiciela Instytutu Badań Edukacyjnych wręczono nagrody uczestnikom konkursu „Nowoczesna szkoła-zostań ambasadorem kształcenia na odległość”.

Podczas konferencji odbyła się także prezentacja projektów „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” realizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konferencji. Zapraszamy na stronę www.konferencjakoweziu.org.pl, gdzie znajduje się komplet materiałów do pobrania.

alt

alt

alt

alt

alt

Dodaj temat do forum