Kształcenie na odległość

Artykuły

Wykorzystanie e-learningu w kształceniu zawodowym, jako element uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej

Wykorzystanie e-learningu w kształceniu zawodowym, jako element uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej

Bogdan Skotnicki

Szybko rozwijające się nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne, coraz częściej i w coraz większym zakresie są wykorzystywane w edukacji, zarówno na poziomie szkół i placówek oświatowych, jak i uczelni wyższych. Podejmowane są różnorodne działania, mające na celu uatrakcyjnienie procesu kształcenia, które zmierzają do zwiększenia aktywności uczestników tegoż kształcenia: uczniów, słuchaczy, studentów, a także osoby dorosłe, które podnoszą swoje kwalifikacje na kursach i szkoleniach zawodowych.

Dynamicznie zwiększa się zasięg i sposób wykorzystania nowoczesnych metod i form kształcenia, a zwłaszcza e-learningu, który ze względu na swoje zalety umożliwia dotarcie do szerokich grup społecznych, bowiem corocznie wzrasta liczba osób mających dostęp do szerokopasmowego Internetu, który jest głównym medium transmisyjnym, służącym do szybkiego przesyłania i odbierania różnorodnych materiałów edukacyjnych.

E-learning nabiera coraz większego znaczenia, zwłaszcza w tych obszarach kształcenia zawodowego, w których następują szybkie zmiany techniczne i technologiczne. Właśnie tam znaczenie e-learningu istotnie wzrasta, gdyż daje on niebywałe wręcz możliwości bardzo szybkiej modernizacji treści kształcenia, a także przedstawienia ich w interesującej obudowie dydaktycznej, np. w postaci animacji i symulacji komputerowych, czy wirtualnych laboratoriów, które są o wiele bardziej atrakcyjne niż tradycyjne metody prezentacji. Ponadto w e-leaningu powszechnie wykorzystuje się platformy edukacyjne, dzięki którym możliwe jest właściwe zorganizowanie i nadzorowanie procesu kształcenia, a także sprawdzanie i ocenianie postępów uczestników kształcenia.

Przedstawione powyżej cechy i zalety kształcenia z wykorzystaniem e-learningu, powinny zachęcić wszystkie szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, do podjęcia skutecznych działań, mających na celu uatrakcyjnienie i wzbogacenie swojej oferty edukacyjnej o nowe możliwości, jakie niesie w sobie e-learning. Miejscem jego szerokiego wykorzystania powinno być teoretyczne kształcenie zawodowe, gdyż w nauczaniu i uczeniu się treści teoretycznych można efektywnie zastosować szkolne platformy e-learningowe, do których stały, 24-godzinny dostęp mogą mieć wszyscy zainteresowani uczniowie oraz uczestnicy kursów i szkoleń zawodowych. Szkoły i placówki, które już wdrożyły kształcenie z wykorzystaniem elementów e-learningu, potwierdzają, że to działanie przyczyniło się do podniesienia ich atrakcyjności oraz umożliwiło prowadzenie bardziej elastycznych form kształcenia, a także poszerzyło możliwości pozyskiwania nowych grup klientów, co w sytuacji niżu demograficznego odgrywa niebagatelną rolę.

Znaczenie e-learningu w kształceniu zawodowym znacząco wzrośnie, w świetle planowanych od września 2012 r. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym, gdyż szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe będą mogły organizować i prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uczestnikami tych kursów będą zarówno osoby pracujące, jak i bezrobotne o różnych potrzebach edukacyjnych, ale także mające pewne ograniczenia, związane z pracą zawodową, sytuacją rodzinną lub zdrowotną. A zatem, biorąc pod uwagę te różnorodne czynniki, a także konieczność elastycznego dostosowania warunków kształcenia do potrzeb i możliwości swoich potencjalnych klientów, szkoły i placówki kształcenia zawodowego już dziś powinny podjąć konieczne działania, mające na celu przygotowanie kadry dydaktycznej, zakup niezbędnego sprzętu oraz instalację oprogramowania, w tym platformy e-learningowej, co umożliwi spokojny przebieg procesu przygotowawczego szkoły lub placówki do nowych możliwości, jakie związane będą z planowaną reformą kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Artykuł został pierwotnie opublikowany na portalu edunews.pl.

Pobierz artykuł

Dodaj temat do forum