Kształcenie na odległość

Artykuły

Kształcenie na odległość w Polsce – raport z badania

Kształcenie na odległość w Polsce – raport z badania

Zapraszamy do lektury raportu z ogólnopolskiego badania "Diagnoza stanu kształcenia na odległość w Polsce oraz diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli i odbiorców w zakresie kształcenia na odległość". Raport omawia najważniejsze aspekty wdrażania KNO w placówkach wspierających edukację ustawiczną i zawodową, m.in.: dotychczasowe doświadczenia w zakresie KNO, przyjęte rozwiązania organizacyjne i metodyczne, dostępną infrastrukturę, dostępne zasoby edukacyjne, ocenę stanu prawnego, wykorzystanie funduszy UE, a także problemy, szanse i plany związane z KNO.

Badanie objęło:

  • NGO – organizacje pozarządowe,
  • Urzędy pracy,
  • Ochotnicze hufce pracy,
  • Centra na wsi,
  • Placówki kształcenia ustawicznego.

W sumie w badaniu wzięło udział 4637 respondentów, a wśród nich:

  • osoby odpowiedzialne za szkolenia lub prezesi organizacji pozarządowych,
  • osoby odpowiedzialne za działania aktywizacyjne lub za pośrednictwo zawodowe oraz kierownicy lub zastępcy kierowników działu poradnictwa zawodowego,
  • kierownicy (lub zastępcy kierowników) placówek oraz osoby bezpośrednio zajmujące się zagadnieniami kształcenia,
  • osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie centrów we wsiach,
  • dyrektorzy, nauczyciele, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego.

Badanie zostało przeprowadzone w okresie marzec–czerwiec 2011 r. przez Demos Polska Sp. z o.o. oraz Pentor Research International.

Wyniki cząstkowe przedstawiane w raporcie będą omawiane w artykułach publikowanych na portalu KNO. Jednak już dziś zachęcamy do zapoznania się z całością dokumentu, dostępnego w formacie PDF: pobierz raport.

Dodaj temat do forum