Kształcenie na odległość

Artykuły

Obsługa platformy Moodle – zajęcia w ramach szkolenia „Doskonalenie Kadry KNO”

Obsługa platformy Moodle – zajęcia w ramach szkolenia „Doskonalenie Kadry KNO”

Roman Lorens

Niezwykle intensywny postęp  technologiczny sprawił, że najcenniejszym zasobem jest informacja, czyli wszystkie dane zmniejszające naszą niewiedzę. Co prawda, samo jej  zdobywanie  zależy od uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, ale nowoczesne technologie pozwalają diametralnie zmienić sposób jej przekazywania.

Oczywiste jest, że upowszechnienie dostępu do Internetu sprzyja wprowadzaniu nowych metod przekazywania wiedzy. Udostępniając i wykorzystując szerokie zasoby materiałów edukacyjnych, sięgnąć można do nowych i wydajnych technologii przekazu. Należy jednak pamiętać, że Internet to miejsce, w którym znajduje się  równie dużo wartościowych materiałów, jak i zupełnie nieprzydatnych śmieci. W tej prawdziwej powodzi tracimy czas szukając wartościowych materiałów, zastanawiając się często, jak odróżnić ziarno od plew.

W specyficznej sytuacji stawia to nauczyciela, gdyż w swej pracy szczególnie często potrzebuje informacji, która byłaby rzetelna i wiarygodna. Jeśli nauczyciel ma  pomagać innym w samodzielnym myśleniu i działaniu, sam  musi umieć działać niezależnie i współpracować z innymi, zachowując zdolność krytycznego sądu.

W celu lepszego przygotowania nauczycieli do nowych wyzwań edukacyjnych, we wrześniu 2012 odbyły się pierwsze zjazdy w ramach szkolenia "Doskonalenie Kadry KNO". Szkolenie jest częścią projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie”, który realizowany jest przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

W ramach szkolenia przeprowadzono zajęcia praktyczne, dotyczące obsługi platormy Moodle. Wybór tej platformy nie był przypadkowy, gdyż jest to bardzo często wykorzystywane przez szkoły rozwiązanie typu open source. Należy także podkreślić, że struktura platformy Moodle uwzględnia aspekty pedagogiczne odwołujące się do założeń psychologii poznawczej, a zwłaszcza konstruktywizmu.

Zakłada on, że uczeń jest aktywnym podmiotem, który samodzielnie tworzy swój własny system wiedzy, korzystając przy tym z dostępnych mu źródeł wiedzy. Rola nauczyciela,  obok motywowania i wspierania, polega przede wszystkim na przydzielaniu zadań i formułowaniu pytań stanowiących dla uczniów dylematy do rozwiązania. Rezultatem pracy nad rozwiązaniem owych dylematów jest powstanie w umyśle uczącego się nowej wiedzy. Zgodnie z założeniami konstruktywizmu społecznego, wiedza budowana jest najefektywniej, kiedy mamy do czynienia z uczeniem się przez współpracę. Jest to możliwe wtedy, kiedy uczeń pracuje w grupie, dzieląc się własnymi doświadczeniami i opiniami będąc otwartym na doświadczenia i opinie innych.

Zaletą platformy e-learningowej Moodle jest fakt, iż począwszy od jej powstania, czyli od roku 1999, jest ona stale modyfikowana i uzupełniana o nowe rozwiązania i narzędzia, które pozwalają na realizację procesu kształcenia zgodnie z tymi założeniami. Szereg narzędzi dostępnych na platformie umożliwia współpracę zarówno na poziomie uczeń–uczeń, jak i  uczeń–nauczyciel. Należą  do nich głosowania, ankiety, czaty, dzienniki, fora, lekcje, opisy, quizy, słowniki pojęć.

Uczestnicy zajęć poznali  nie tylko  możliwości techniczne platformy edukacyjnej Moodle, ale również zdobyli umiejętności pozwalające im stworzyć nowy kurs e-learningowy, określić jego lokalizację, ustawienia i wygląd, dodać statyczny i interaktywny  materiał edukacyjny do kursu, dodać składowe kursu umożliwiające komunikację uczeń–nauczyciel oraz uczeń–uczeń.

W zajęciach aktywnie uczestniczyło ponad 300 nauczycieli i dyrektorów, którzy mieli okazję nie tylko brać udział w zajęciach prowadzonych przez ekspertów, ale również wymienić się praktycznymi doświadczeniami z wdrażania nauczania zdalnego w swoich szkołach i placówkach.

Niezwykle intensywny postęp  technologiczny sprawił, że najcenniejszym zasobem jest informacja, czyli wszystkie dane zmniejszające naszą niewiedzę. Co prawda, samo jej  zdobywanie  zależy od uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, ale nowoczesne technologie pozwalają diametralnie zmienić sposób jej przekazywania.

Oczywiste jest, że upowszechnienie dostępu do Internetu sprzyja wprowadzaniu nowych metod przekazywania wiedzy. Udostępniając i wykorzystując szerokie zasoby materiałów edukacyjnych, sięgnąć można do nowych i wydajnych technologii przekazu. Należy jednak pamiętać, że Internet to miejsce, w którym znajduje się  równie dużo wartościowych materiałów, jak i zupełnie nieprzydatnych śmieci. W tej prawdziwej powodzi tracimy czas szukając wartościowych materiałów, zastanawiając się często, jak odróżnić ziarno od plew.

W specyficznej sytuacji stawia to nauczyciela, gdyż w swej pracy szczególnie często potrzebuje informacji, która byłaby rzetelna i wiarygodna. Jeśli nauczyciel ma  pomagać innym w samodzielnym myśleniu i działaniu, sam  musi umieć działać niezależnie i współpracować z innymi, zachowując zdolność krytycznego sądu.

W celu lepszego przygotowania nauczycieli do nowych wyzwań edukacyjnych, we wrześniu 2012 odbyły się pierwsze zjazdy w ramach szkolenia "Doskonalenie Kadry KNO". Szkolenie jest częścią projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie”, który realizowany jest przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

W ramach szkolenia przeprowadzono zajęcia praktyczne, dotyczące obsługi platormy Moodle. Wybór tej platformy nie był przypadkowy, gdyż jest to bardzo często wykorzystywane przez szkoły rozwiązanie typu open source. Należy także podkreślić, że struktura platformy Moodle  uwzględnia aspekty pedagogiczne odwołujące się do założeń psychologii poznawczej, a zwłaszcza konstruktywizmu.

Zakłada on, że uczeń jest aktywnym podmiotem, który samodzielnie tworzy swój własny system wiedzy, korzystając przy tym z dostępnych mu źródeł wiedzy. Rola nauczyciela,  obok motywowania i wspierania, polega przede wszystkim na przydzielaniu zadań i formułowaniu pytań stanowiących dla uczniów dylematy do rozwiązania. Rezultatem pracy nad rozwiązaniem owych dylematów jest powstanie w umyśle uczącego się nowej wiedzy. Zgodnie z założeniami konstruktywizmu społecznego, wiedza budowana jest najefektywniej, kiedy mamy do czynienia z uczeniem się przez współpracę. Jest to możliwe wtedy, kiedy uczeń pracuje w grupie, dzieląc się własnymi doświadczeniami i opiniami będąc otwartym na doświadczenia i opinie innych.

Zaletą platformy e-learningowej Moodle jest fakt, iż począwszy od jej powstania, czyli od roku 1999, jest ona stale modyfikowana i uzupełniana o nowe rozwiązania i narzędzia, które pozwalają na realizację procesu kształcenia zgodnie z tymi założeniami. Szereg narzędzi dostępnych na platformie umożliwia współpracę zarówno na poziomie uczeń–uczeń, jak i  uczeń–nauczyciel. Należą  do nich głosowania, ankiety, czaty, dzienniki, fora, lekcje, opisy, quizy, słowniki pojęć.

Uczestnicy zajęć poznali  nie tylko  możliwości techniczne platformy edukacyjnej Moodle, ale również zdobyli umiejętności pozwalające im stworzyć nowy kurs e-learningowy, określić jego lokalizację, ustawienia i wygląd, dodać statyczny i interaktywny  materiał edukacyjny do kursu, dodać składowe kursu umożliwiające komunikację uczeńnauczyciel oraz uczeńuczeń.

W zajęciach aktywnie uczestniczyło ponad 300 nauczycieli i dyrektorów, którzy mieli okazję nie tylko brać udział w zajęciach prowadzonych przez ekspertów, ale również wymienić się praktycznymi doświadczeniami z wdrażania nauczania zdalnego w swoich szkołach i placówkach. Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Dodaj temat do forum