Kształcenie na odległość

Artykuły

Zajęcia „Tworzenie zasobów do e-kursów” okiem metodyka zdanego nauczania

Zajęcia „Tworzenie zasobów do e-kursów” okiem metodyka zdanego nauczania

Magdalena Ratalewska

Szkolenia "Doskonalenie Kadry KNO" są elementem projektu "Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie", realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Dzięki udziałowi w szkoleniach kadra dydaktyczna placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego zyskuje między innymi możliwość poznania możliwości technologii informacyjno-komunikacyjnych, przede wszystkim platformy Moodle, a także metodyki tworzenia zasobów dydaktycznych do kursów e-learninowych i tajników prowadzenia zajęć zdalnych. Zapraszam do lektury krótkiej prezentacji kształtu szkoleń oraz omówienia korzyści, jakie mogą odnieść ich uczestnicy – z punktu widzenia specjalisty ds. kształcenia na odległość i prowadzącego szkolenia, a także jego uczestników, którzy dzielili się swoimi refleksjami podczas pracy na platformie i w trakcie spotkań stacjonarnych.

Istotną zaletą prezentowanych szkoleń jest możliwość zdobywania nowych kompetencji w procesie dydaktycznym, łączącym w sobie stacjonarne i wirtualne formy kształcenia (blended learning). Przed przystąpieniem do pracy zdalnej kursanci mają możliwość poznania innych uczestników zajęć oraz prowadzącego, a także zaznajomienia się z ideą zdalnej edukacji podczas „wprowadzających” warsztatów stacjonarnych, po których proces dydaktyczny jest przenoszony na platformę zdalnego nauczania Moodle.

W trakcie e-szkoleń kursanci korzystają z pełnej gamy narzędzi multimedialnych, mają również do dyspozycji różnorodne zasoby dydaktyczne – od materiałów tekstowych i odnośników do interesujących stron internetowych, poprzez prezentacje multimedialne, po filmy wideo, prezentujące praktyczne problemy, jakie mogą napotkać podczas projektowania zajęć dydaktycznych w kształceniu na odległość. Zaproponowane aktywności są również różnorodne i obejmują m.in. zadania indywidualne, testy i quizy, a także zadania interaktywne, np. puzzle i tzw. gry decyzyjne. Pozwalają uczestnikom zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności, zarówno poprzez zapoznanie się z przykładowymi zasobami kursów zdalnych, jak i – oczywiście – poprzez samodzielne konstruowanie zasobów i aktywności, które następnie mogą wykorzystać w praktyce dydaktycznej.

Platforma zdalnego nauczania Moodle, na której odbywają się zajęcia, pozwala zarówno na pracę indywidualną, jak i zespołową, a także na swobodną komunikację uczestników między sobą i z prowadzącym zajęcia. Dzięki temu podczas pracy na kursie tworzy się społeczność (zwana „wirtualną klasą”), która wspólnie buduje wiedzę i której członkowie mogą dzielić się doświadczeniami i refleksjami, a także wspomagać się w procesie realizacji zadań. Prowadzący zajęcia ma możliwość bieżącego śledzenia aktywności i postępów uczestników zajęć oraz szybkiego reagowania w przypadku pojawiających się trudności, pytań czy wątpliwości. Uzyskane przez kursantów punkty oraz informacja zwrotna są zamieszczane w ich indywidualnych dziennikach ocen, co pozwala im na bieżąco śledzić poczynione postępy.

Uczestnicy szkoleń bardzo cenią sobie możliwość korzystania z forów dyskusyjnych. Mimo pojawiających się początkowych oporów, bardzo szybko otwierają się na tę formę pracy, nową dla większości z nich. Pozyskane tą drogą doświadczenie, możliwość poznania innego niż własny punktu widzenia i wspólnego rozwiązywania problemów traktują jako bardzo istoty walor nauki w sieci. Dzięki uczestnictwu w zajęciach zdalnych mogą w pełni poznać zalety narzędzi pracy grupowej jako pomocy w tworzeniu społeczności uczących się, integracji i budowaniu atmosfery grupowej sprzyjającej efektywnej pracy. Doceniają istotę komunikacji między uczestnikami i uczestników z prowadzącym, i traktują ją jako bardzo ważny aspekt motywujący ich do aktywnego uczestnictwa w e-kursie.

478127 443113902416338 1179330862 o

Kurs z zakresu tworzenia e-zasobów jego uczestnicy ocenili jako zbiór fundamentalnych i uniwersalnych zasad oraz reguł, które chcieliby wykorzystywać w swojej pracy dydaktycznej. Pozwolił on im dostrzec możliwą różnorodność zasobów dydaktycznych, z jakich można korzystać w pracy dydaktycznej realizowanej zdalnie, a także wielość aktywności, jaką mogą zaproponować swoim słuchaczom, dostosowując je do celów nauczania oraz potrzeb i możliwości grupy.

Szczególnie duży entuzjazm wzbudziły w uczestnikach zadania typu „case study” oraz zadania projektowe – są one zdaniem kursantów świetną alternatywą dla zadań „tradycyjnych”, zarówno ze względu na ich praktyczny wymiar, jak i atrakcyjność dla odbiorcy. Docenili jednocześnie możliwości, jakie dają narzędzia platformy służące do przygotowania i przeprowadzenia testów lub quizów, z natychmiastową i rozbudowaną informacją zwrotną. Pozytywnie odebrali również wszelkie narzędzia pobudzające kreatywność takie jak „giełda pomysłów” czy wspomniane już narzędzie Wiki.

Nie mniej ważne od pracy merytorycznej jest doświadczenie, dotyczące uczenia się za pośrednictwem platformy, jakie zdobywa każdy uczestnik szkolenia. Każdy z kursantów „na własnej skórze” mógł doświadczyć tego, jak pracuje się samodzielnie i zespołowo online, jak radzić sobie z pojawiającymi trudnościami, jak ważna jest organizacja pracy w trakcie modułu oraz dostosowanie tempa pracy do możliwości uczestników zajęć. Zarówno bowiem wszelkie pojawiające się trudności, jak i niewątpliwe korzyści, wynikające ze wspomagania procesu dydaktycznego narzędziami kształcenia na odległość, mogą stać się udziałem ich uczniów.

Bogaci o nową wiedzę i umiejętności, uczestnicy mogą rozpocząć własną przygodę w roli projektanta zajęć zdalnych oraz e-nauczyciela.

Dodaj temat do forum