Kształcenie na odległość

Ptak Marek – e-elarning w oświacie

Ptak Marek
13:47
18.09
2012

NOE e-learning w kształceniu dorosłych

Nasze stowarzyszenie zarejestrowało: Ośrodek Kształcenia NOE (placówka kształcenia ustawicznego), liceum i szkołę policealną dla dorosłych. Dzi
08:14
06.06
2012

Działalność stowarzyszenia "Edukacja na odległość" (ENO)

Długo czekaliśmy na pojawienie się aktów prawnych umożliwiających praktyczne wykorzystanie e-learningu w szkołach. Zapisy w Ustawie o systemie oświ