Kształcenie na odległość

Stojak Ryszard – KNO fanaberia czy konieczność

11:25
12.06
2012

Blaski cienie KNO

 

Witam Wszystkich

Jestem gorącym zwolennikiem kształcenia na odległość. Od ponad 5 lat wdrażam KNO w swojej pracy dydaktycznej. Nie wyobrażam sobie realizacji zadań nauczyciela bez takiego narzędzia jakim jest platforma zdalnego nauczania. W placówce którą przyszło mi kierować w ostatnich latach wdrożyłem platformę e-learningową funkcjonującą w oparciu o moodle. Na dzień dzisiejszy służy ona jako narzędzie wspomagające proces kształcenia zawodowego dla zawodów branży mechaniczno-mechatronicznej, elektryczno-elektronicznej i informatycznej. Zadania naszej placówki, (jesteśmy CKP i ODiDZ) to kształcenia zawodowe praktyczne, głównie realizowane modułowo. Nie ma więc możliwości realizacji kształcenia jedynie w formie zdalnej. Jednak platforma e-learningowa jest doskonałym narzędziem wspomagającym proces kształcenia.

Nieocenione usługi platforma e-learningowa oddaje w procesie zarządzanie. W naszej placówce funkcjonuje serwis o nazwie e-organizacja wspomagający realizację zadań statutowych . Jest to wspaniałe medium komunikacyjne oraz źródło informacji dla potrzeb organizacyjnych. Na dzień dzisiejszy po ponad 4 latach funkcjonowania nie wyobrażam sobie skuteczniejszego narzędzia usprawniającego pracę. W sytuacji gdzie zdecydowana większość zajęć jest realizowana w systemie modułowym, przy dużej niecykliczności zajęć platforma jest doskonałym narzędziem wymiany informacji pomiędzy zespołem kierowniczym i nauczycielami, służy też wzajemnej komunikacji pomiędzy nauczycielami.

Niezaprzeczalną korzyścią jaka wynika niejako przy okazji jest możliwość pełnienia przez nauczycieli jednocześnie dwóch ról: na jednym „kursie” (dla uczniów) są oni prowadzącymi, a na drugim (e-organizacja) stają się uczestnikami.

W dalszej części postaram się pokazać blaski i cienie z wdrażanie tego narzędzia.

Pozdrawiam

R.S.