Kształcenie na odległość

Przybył Janusz – E-learning, kształenie zawodowe, metody(ka) praktycznej nuki zawodu

16:26
25.04
2012

Jak uczę zawodu

Jak uczyć skutecznie?

 

Jak uczyć zawodu?

Uczniowie  muszą mieć zajęcie - w przeciwnym razie będą się nudzili a nauczyciel będzie miał wiele roboty i nieprzyjemności.

Nauczyciel w czasie zajęć ma się nudzić - oznacza to, że uczniowie mają zajęcie, nie nudzą się. Nauczyciel chodzi po sali, obserwuje pracę uczniów, nie zwraca (zbyt często) uwagi na drobne błędy uczniów - niech sami dojdą do rozwiązania (więc lepiej zapamiętają a może nawet zrozumią zagadnienie).

Aby naprawdę nie nudzić się nauczyciel wykorzystuje wolny czas na opracowanie następnego tematu (najlepiej na internetowej platformie edukacyjnej), przygotuje nowe schematy i inne rysunki - planuje.

Długo zastanawiałem się jak metodycznie uzasadnić, wyjaśnić taka metodę.

W procesie dydaktycznym, który realizuję nastąpiła zmiana ról. Na moich zajęciach to uczeń jest aktywny, uczy się poprzez działanie, współpracę z innymi uczniami, uczy sie nie przeszkadzać innym i cenić czyli optymalnie wykorzystywać czas. Ja, nauczyciel przyjmuję rolę menadżera - rozdzielam zadania, obserwuję pracę uczniów, udzielam rad i to tylko wtedy gdy jest to konieczne. Dyskretnie czuwam nad bezpieczeństwem uczniów.

Takie prowadzenie procesu dydaktycznego jest typowe dla kształcenia modułowego i jak widać możliwe do realizacji w trakcie zajęć praktycznych (kształcenie zawodowe praktyczne). Trudno jednak taka metodę zastosować w kształceniu przedmiotowym gdzie kształcenie zawodowe teoretyczne prowadzone jest wciąż głownie metodą wykładu, urozmaiconego i modyfikowanego przez nauczycieli tak aby trochę przypominał inne metody, zwłaszcza tzw metody aktywizujące.

Stosowanie metod aktywizujących w kształceniu zawodowym teoretycznym jest mało efektywne, ponieważ są to zwykle metody czasochłonne.

Na zajęciach praktycznych 2/3 czasu poświęcam na obserwowanie pracy uczniów. W kształceniu modułowym część tego czasu poświęcam (i tak robię) na wyjaśnienia teoretyczne (ale tylko tyle aby nie zanudzić uczniów i ile jest potrzeba do wykonania zadania)

CDN