Kształcenie na odległość

Ptak Marek – e-elarning w oświacie

13:47
18.09
2012

NOE e-learning w kształceniu dorosłych

Nasze stowarzyszenie zarejestrowało:

  • Ośrodek Kształcenia NOE (placówka kształcenia ustawicznego),
  • liceum i szkołę policealną dla dorosłych.

Dzięki tym placówkom oświatowym będziemy mogli skutecznie wdrażać metody i techniki nauczania na odległość pomimo zwłoki MEN we wdrażaniu e-learningu w oświacie. Nauczyciele będący członkami Stowarzyszenia "Edukacja Na Odległość" mają wieloletnie doświadczenie w kształceniu dorosłych z wykorzystaniem platformy edukacyjnej. Obecnie opracowują po ok. 50 tematów z poszczególnych przedmiotów, które zostaną umieszczone na platformie i będą stanowić wsparcie w przygotowaniu się słuchaczy do matury. Również na kierunkach zawodowych słuchacze będą kształcić się metoda mieszaną (blended learning), która uznawana jest za najbardziej efektywną.

 

M.Ptak