Kształcenie na odległość

Śliwa Barbara – KONKURS

19:24
14.06
2012

Nauczanie na odległość w szkole podstawowej !

Nowoczesne technologie przyciągają młodych ludzi, którzy powinni wiedzieć, że komputer i Internet nie służą jedynie rozrywce. I tutaj wielką rolę do spełnienia ma szkoła i rodzice. Należy pokazać uczniom, że zasoby sieci można wykorzystywać w uczeniu się, a rodziców przekonać do udziału w projekcie i zachęcić do współpracy i wspólnego odkrywania możliwości sieci. Najlepsze, najpełniejsze i najwyższe wyniki daje blended learning, czyli technologie informatyczne w połączeniu z tradycyjną nauką w szkole.[1]

Zacytowałam fragment artykułu z Gazety Wyborczej ponieważ podobnie jak autor uważam,że wykorzystując nowoczesne technologie w edukacji uczeń ma szansę już w szkole podstawowej poznać nowe, twórcze sposoby uczenia się. Ponadto wykształca w sobie potrzebę kształcenia ustawicznego, tak cenioną przez pracodawców. Uczenie się z wykorzystaniem technologii informatycznych przygotowuje do życia w społeczeństwie wiedzy XXI wieku w takim samym sensie, jak nauka czytania, pisania i liczenia.

Zapytacie co robić z uczniem ze szkoły podstawowej
na platformie? Przede wszystkim bawić się, a bawiąc uczyć się . Poza tym nieco starszych zdolnych uczniów przygotowywać do konkursów, wspomagać nauczanie indywidualne, organizować pomoc w nauce dla dzieci słabszych wyrównując tym samym szanse edukacyjne. Uczniowie w sieci uczą się pomagać sobie a tym samym rozwijać umiejętności współpracy. Na tym etapie edukacji konieczny i dominujący musi być udział nauczyciela oraz spotkania i praca w realu, stad najlepszą formą jest blended learning.

Pozdrawiam,

Barbara