Kształcenie na odległość

Tutorial obsługi

Wprowadzanie zmian w profilu użytkownika

Jak dodać lub zmienić na portalu informacje w profilu użytkownika?

1. Należy zalogować się na portalu i w zakładce "Twój profil" wybrać opcję "Edycja profilu:

Zmiana profilu - krok 1

2. Następnie należy wpisać odpowiednie informacje w formularzu i potwierdzić zmianę przyciskiem "Zapisz":

Zmiany w profilu - krok 2

Dodaj temat do forum