Kształcenie na odległość

Tutorial obsługi

Zgłaszanie kursu do repozytorium

Jak zgłosić na portalu swój kurs do repozytorium?

1. Jeśli chcesz zgłosić gotowy kurs, zadbaj o to, by spakować go do czytelnej dla platformy Moodle formy. Najlepiej utworzyć i zapisać kopię zapasową i przesłać ją za pomocą formularza (opis w dalszych krokach).

2. Należy wejść w zakładkę "Zgłoś kurs do repozytorium":

repozytorium1

 2. Następnie należy uzupełnić formularz zgłoszenia kursu, za pomocą którego przesyłamy plik z kursem:

repozytorium2

3. Jeśli kurs spełnia kryteria przyjęte w projekcie KNO, zostanie opublikowany na platformie edukacyjnej, a informacja o nim będzie umieszczona w repozytorium:

repozytorium3

Dodaj temat do forum