Kształcenie na odległość

Tutorial obsługi

Zgłaszanie artykułów do publikacji

Jak opublikować artykuł w portalu?

1. Aby wysłać artykuł do publikacji w portalu, należy po zalogowaniu się wejść w zakładkę "Twoje publikacje":

artykuły1

 2. Pojawi się formularz zgłoszenia, za pomocą którego należy załączyć plik z artykułem:

artykuły2

3. Jeśli artykuł spełnia kryteria przyjęte w projekcie KNO, zostanie opublikowany w portalu w odpowiedniej kategorii.

Dodaj temat do forum